Confy

Privacy Statement Connect&Collect B.V.

 1. Algemeen
  1. De term "persoonsgegevens" in deze verklaring verwijst naar informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, geboortedatum, of post- of e-mailadres. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zal C&C volledig voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden [LINK], dan wel worden in dit Privacy Statement gedefinieerd.
  3. Gebruiker geeft door het gebruik van de App uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het hier onder staande Privacy Statement.
 2. Account
  1. Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u (“de Confy-gebruiker”) een account aanmaken (“het Account”), waarbij de volgende gegevens verstrekt moeten worden:

   - Volledige naam;
   - Postcode, adres en woonplaats (“het Adres”);
   - E-mailadres en telefoonnummer;
  2. U kunt ook uw Account koppelen aan uw Facebook-account en met deze social media-logingegevens in de App inloggen. C&C krijgt hierdoor ook toegang tot uw persoonsgegevens. C&C heeft geen invloed op de handelwijze van Facebook en de (algemene) voorwaarden en/of privacy voorwaarden van Facebook zijn onverminderd van toepassing.
  3. In uw Account kunt u een profielfoto of avatar uploaden en een profieltekst opnemen, ook dient u uw bezorgvoorkeuren op te geven (“het Profiel”).
  4. Met uw Account kunt u een netwerk opbouwen en contact maken met andere Confy-gebruikers. Zij zullen ook inzage krijgen in uw Profiel en uw Confy-netwerk. Confy-gebruikers kunnen elkaars contactgegevens opslaan en elkaar berichten sturen via de reguliere methoden op smartphone of tablet. Ook kunnen zij gebruik maken van de eventueel door C&C via de App aangeboden communicatieplatforms.
  5. Een Vervoerder zal bij gebruik van de App enkel zien of een Pakket dat hij/zij vervoert geadresseerd is aan een Confy-gebruiker en of deze Confy-gebruiker het Pakket zelf wenst te ontvangen of wil laten afleveren bij een Ontvanger (andere Confy-gebruiker). 2.6 C&C kan de track & trace informatie ten aanzien van uw Pakket opvragen bij de Vervoerder. Deze zal dan met u gedeeld worden via de App.
 3. Overige gegevens
  1. Door C&C worden ook de volgende (persoons)gegevens verzameld van de Confy-gebruiker door gebruik van de App:
   • Bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
   • De locatie van de Confy-gebruiker (bij benadering), indien u daarvoor toestemming heeft gegeven door de App te machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van uw smartphone/tablet. De App houdt de exacte GPS locatie niet bij, maar enkel of de Confy-gebruiker zich binnen een straal van 100 meter van het Adres bevindt. U kunt deze locatievoorziening natuurlijk altijd uitschakelen en handmatig aangeven of u een Pakket zelf wenst te ontvangen of via een Ontvanger.
  2. Teneinde de App optimaal te kunnen laten werken, verzamelt C&C automatisch gegeneerde informatie over uw gebruik van de App. Deze automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het type en de naam van de smartphone of tablet, de versie van het operating systeem en de browser, uw IP-adres, het type telefoon dat u gebruikt en de verzoeken die u doet. C&C gebruikt deze informatie enkel om uw gebruik van de App mogelijk te maken en uw gebruikservaring te verbeteren. C&C zal deze data nooit verkopen of delen met derden.
 4. Gegevensverwerking

  We gebruiken de (persoons)gegevens in ons bezit om te helpen bij het verifiëren van Accounts en activiteiten, en om veiligheid en beveiliging op en buiten onze services te promoten, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken. Daarnaast kan C&C de voor het Vervoer noodzakelijke persoonsgegevens met de Vervoerder delen.

  C&C is gerechtigd om de gegevens op anonieme wijze te gebruiken voor statistische doeleinden en op basis van de gegevens geaggregeerde, anonieme rapportages te vervaardigen, bijvoorbeeld over het gebruik van de site en trendanalyses, en deze aan derde partijen te verschaffen. De gegevens worden door C&C bewaard zolang zij voor deze doeleinden worden gebruikt.

  C&C kan de verstrekte (persoons)gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van C&C die interessant voor de u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u contact op nemen met C&C via info@connect-collect.com.

 5. Beschermingsmaatregelen

  Conform artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens zal C&C passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. C&C ziet erop toe dat deze maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 6. Inzage en vragen

  U kunt te allen tijde kennisnemen van de persoonlijke gegevens die C&C van u verwerkt. Als die informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u alleen schriftelijk richten aan Connect&Collect B.V., via info@connect-collect.com. Op dit mailadres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop C&C met uw gegevens omgaat.

 7. Wijzigingen

  Dit Privacy Statement kan ten allen tijde door C&C worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekend gemaakt via berichtgeving binnen de App.


Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op: 14 september 2016